สมัครSCB ดีจัง สมาร์ทเวิร์ค

สมัครSCB ดีจัง สมาร์ทเวิร์ค

* วงเงินคุ้มครองโรคที่ 1 - 7

** วงเงินคุ้มครองโรคที่ 8

เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย

  • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใน 120 วัน นับจากเดือนที่ลูกค้าทำรายการ
  • กรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกกรมธรรม์ ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 1758
  • บริษัทสงวนสิทธิ์งดเครดิตเงินคืน กรณีที่ยกเลิกกรมธรรม์ทุกกรณี
  • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด คำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด