สมัครสินเชื่อรถบรรทุก SG Capital

สมัครสินเชื่อรถบรรทุก SG Capital
สมัครสินเชื่อรถบรรทุก SG Capital

เงื่อนไขประเภทลูกค้า

นิติบุคคล (บริษัทต่างๆ)

 • จดทะเบียนบริษัทมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี

บุคคลธรรมดา

 • ทุกกลุ่มอาชีพ ที่สามารถพิสูจน์ตัวตน และอาชีพที่ทำได้จริง

เงื่อนไขอื่นๆ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถบรรทุก

กรณีคัดเล่มสูญหาย

กรณีเล่มสูญหาย ลูกค้าจะต้องมีการต่อภาษีประจำปี มาไม่น้อยกว่า 2 รอบติดต่อกัน หลังจากคัดเล่มใหม่ รับพิจารณาสูงสุดไม่เกิน 60% ของราคาประเมิน แต่ถ้าเล่มสูญหายโดยไฟแนนซ์เดิมเป็นผู้ทำหาย พิจารณาวงเงินเป็นรายๆ ไป หากมีเอกสารรับรองจากไฟแนนซ์ประกอบในการยื่นขอสินเชื่อ

กรณีโอนเล่มมาไม่ถึง 3 เดือน

ผู้ขอสินเชื่อต้องถือกรรมสิทธ์ครอบครองรถมาไม่น้อยกว่า1 เดือน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์-จุดเด่น

รับเงินภายใน 1 วัน หลังสินเชื่ออนุมัติ

 • ดอกเบี้ย ต่ำสุด 0.55% ต่อเดือน*
 • อนุมัติ วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท
 • กรณีทำการโอนย้ายไฟแนนซ์ลูกค้าจะได้รับเงินก้อนที่สองหลังจากบริษัทได้รับเล่มทะเบียนรถและโอนกรรมสิทธิ์เข้าบริษัท เอสจี แคปปิ ตอล จำกัด เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้ารับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • พื้นที่ให้บริการ 45 จังหวัด ทั่วไทย (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส)

หลักเกณฑ์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่ม

สัญญาเช่าซื้อแบบโอนเล่มดอกเบี้ย 0.55% ต่อ เดือน อายุรถไม่เกิน 5 ปี

เอกสารการสมัครเบื้องต้น

บัตรประชาชน

 

ทะเบียนบ้าน

 

เล่มทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)

 

เอกสารเเสดงรายได้ หรือเอกสารตามที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติของลูกค้าที่สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21 - 65 ปี
 • รายได้ 2 เท่าของค่างวด

พนักงานบริษัท / พนักงานประจำ

1. สำเนาบัตรประชาชน 5 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
3. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน 1 เดือน
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
5. เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถ กรณีเฉพาะรีไฟแนนซ์เท่านั้น)
6. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถ (ป.1 / ป.2 / ป.3)
7. หน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรุงไทย / กสิกรไทย / กรุงเทพ / ไทยพาณิชย์ / กรุงศรี / ทหารไทย) 1 ใบ

ราชการ / รัฐวิสาหกิจ

1. สำเนาบัตรประชาชน 5 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
3. สำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
4. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน 1 เดือน
5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
6. เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถ กรณีเฉพาะรีไฟแนนซ์เท่านั้น)
7. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถ (ป.1 / ป.2 / ป.3)
8. หน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรุงไทย / กสิกรไทย / กรุงเทพ / ไทยพาณิชย์ / กรุงศรี / ทหารไทย) 1 ใบ

อาชีพอิสระ / พ่อค้าแม่ค้า
1. สำเนาบัตรประชาชน 5 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
3. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) / สัญญาเช่าพื้นที่
4. เอกสารแสดงรายได้ 50 ทวิ / หักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) / ภงด.90, ภงด.91
5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
6. เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถ กรณีเฉพาะรีไฟแนนซ์เท่านั้น)
7. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถ (ป.1 / ป.2 / ป.3)
8. หน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรุงไทย / กสิกรไทย / กรุงเทพ / ไทยพาณิชย์ / กรุงศรี / ทหารไทย) 1 ใบ

อาชีพอิสระ / พ่อค้าแม่ค้า
1. สำเนาบัตรประชาชน 5 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
3. ทะเบียนเกษตรกร
4. ใบประทวน
5. ใบเสร็จการขายพืชผล
6. เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถ กรณีเฉพาะรีไฟแนนซ์เท่านั้น)
8. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถ (ป.1 / ป.2 / ป.3)
9. หน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรุงไทย / กสิกรไทย / กรุงเทพ / ไทยพาณิชย์ / กรุงศรี / ทหารไทย) 1 ใบ

เอกสารเพิ่ม กรณีเฉพาะรีไฟแนนซ์
1. สำเนาของสัญญาเช่าซื้อที่ทำไว้กับบริษัทไฟแนนซ์เดิม
2. ใบเสร็จชำระค่างวดล่าสุด 3 เดือน

เอกสารเพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุก
เล่มประกอบการขนส่ง
1. เพื่อยืนยันหลักค้ำประกันของลูกค้า 
2. กรณีใช้เอกสารร่วมกับผู้อื่น

 • หนังสือยืนยันการเข้าร่วมประกอบการ
 • หนังสือยืนยันจากเจ้าของประกอบการให้สามารถของสินเชื่อจากบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด พร้อมประทับตรา กรณีประกอบการเป็นนิติบุคคล