สมัครบัตรเครดิต SCB

สมัครบัตรเครดิต SCB
สมัครบัตรเครดิต SCB

เติมน้ำมันสุดคุ้ม! รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 800 คะแนน ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ จากบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

ลงทะเบียน : พิมพ์ S วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ทุกประเภทบัตร)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 15 ส.ค. 61

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่ชำระค่าน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ ผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป โดยใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 800 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด
  • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ยกเว้นการใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ ธุรกิจ
  • ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หาก (และ/หรือ) เกิดความผิดพลาดใดจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ
  • ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-777-7777 หรือเว็บไซต์ www.scb.co.th