สมัครบัตรกดเงินสด ธนชาต

สมัครบัตรกดเงินสด ธนชาต
สมัครบัตรกดเงินสด ธนชาต

บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus

บัตรเดบิตที่ให้คุณเบิกถอนเงินสด โอนเงิน และชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรได้ทั่วโลก เพื่อความสะดวกสบายพร้อมรับสิทธิประโยชน์
มากมายจากการใช้บัตรในเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง MasterCard ตลอดจนมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ถือบัตรด้วยเทคโนโลยีชิปการ์ด EMV
ที่ช่วยป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและปลอมแปลงบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

สิทธิประโยชน์

 • สอบถามยอด ถอนเงินสด และโอนเงิน ทั้งภายในธนาคารและต่างธนาคารที่ตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วประเทศ หมายเหตุ : สำหรับการทำรายการเบิกถอนเงินสดที่ต่างประเทศ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เพื่อปกป้องผู้ใช้บริการ โดยอาจปรับจำนวนครั้งในการเบิกถอนเงินสดต่างประเทศลง เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายจากการทุจริตโดยบุคคลอื่น
 • สามารถชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ (Bill Payment) ของบริษัทต่างๆ ที่ธนาคารให้บริการรับชำระเงิน ผ่านตู้ ATM ธนาคารธนชาตสูงสุด 300,000 บาท/บัตร/วัน
 • สะดวกในการรูดชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ MasterCard  ได้ทั่วโลก ด้วยวงเงินใช้ จ่ายสูงสุด 300,000 บาท/บัตร/วัน
 • ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชิปการ์ด EMV ที่ได้รับการรับรองจาก MasterCard 
 • ถอนเงินสดได้สูงสุด 300,000 บาท/บัตร/วัน ที่ตู้ ATM ทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย Cirrus  และ atm pool 
 • สามารถกำหนดหรือปรับเปลี่ยนวงเงินบัตรเดบิตได้ตั้งแต่ 0 – 300,000 บาท/บัตร/วัน
  - สำหรับวงเงินรูดซื้อสินค้าและบริการ สามารถทำรายการได้ที่สาขาธนาคาร และสามารถทำรายการได้ที่ตู้ ATM ธนชาตทั่วประเทศ
 • สามารถใช้ผูกกับบัญชีเงินฝากได้สูงสุด 6 บัญชี ทั้งบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันในบัตรเดียวสามารถใช้บัตรสมัครบริการและทำรายการต่างๆ ของธนาคารผ่านตู้ ATM ธนชาตได้ เช่น เปลี่ยนรหัสประจำบัตร (PIN), สมัครและทำรายการ PromptPay, การโอนเงิน Western Union เป็นต้น
 • บัตรมีอายุ 5 ปี โดยวันหมดอายุระบุบนหน้าบัตร ท่านสามารถติดต่อธนาคารธนชาตได้ทุกสาขา เพื่อต่ออายุบัตร
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงแนบท้าย คำขอเปิดบัญชีและขอใช้บริการของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารธนชาตได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ขั้นต่ำ 500 บาท หรือเปิดบัญชีกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • กรณีลูกค้าเดิม ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือมีบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารอยู่แล้ว สามารถขอสมัครบัตรได้ทันทีที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผู้สมัคร

คำแนะนำในการใช้บัตรเดบิต

 • เพื่อความปลอดภัย ผู้ถือบัตรควรเปลี่ยนรหัสประจำบัตรของท่าน (PIN) ที่ตู้ ATM ธนชาตเมื่อใช้งานครั้งแรก ท่านควรเปลี่ยนรหัสประจำบัตรของท่าน (PIN) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยในการทำรายการ
 • เพื่อความปลอดภัย โปรดใช้รหัสที่ไม่สามารถคาดเดาได้ง่าย และควรใช้รหัสผ่านที่ไม่เหมือนกัน สำหรับการใช้บริการประเภทต่างๆ ของธนาคาร
 • ไม่ควรเปิดเผยรหัสประจำบัตรของท่าน (PIN) ให้ผู้อื่นทราบโดยเด็ดขาด
 • ไม่ควรมอบบัตรเดบิตและรหัสประจำบัตรของท่าน (PIN) ให้ผู้อื่นนำไปใช้บริการแทน
 • โปรดระมัดระวังมิให้ผู้อื่นเห็นการทำธุรกรรมของท่าน เมื่อทำรายการที่ตู้ ATM
 • ควรสังเกตตู้ ATM ก่อนทำรายการว่า มีอุปกรณ์ที่มีลักษณะผิดปกติติดตั้งอยู่ที่ตู้ ATM หรือไม่
 • อย่านำบัตรเดบิตเข้าใกล้สิ่งที่เป็นแม่เหล็ก เพราะอาจทำให้ข้อมูลในแถบแม่เหล็กเสื่อมได้
 • อย่าให้บัตรเดบิตถูกความร้อน หรือถูกแสงแดดนานเกินควร
 • โปรดเก็บรักษาบัตรเดบิตให้อยู่ในสภาพที่ดี อย่าให้แตกหัก หรือ บิดงอ
 • หมั่นตรวจสอบรายการเดินบัญชีของท่าน หากพบรายการต้องสงสัยกรุณาติดต่อธนาคารทันที
รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่/ การออกบัตรทดแทน 100 บาท/ครั้ง/บัตร
ค่าธรรมเนียมรายเดือน 20บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท /ปี
ค่าธรรมเนียมราย2 ปี 300 บาท /ปี
ค่าธรรมเนียมราย 3 ปี 400 บาท /ปี

หมายเหตุ

 1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และ/หรือ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. บัญชีที่อนุญาตให้ทำบัตรเดบิต ได้แก่ บัญชีประเภทบุคคลธรรมดา หรือบัญชี “เพื่อ” หรือ “โดย” เท่านั้น
 2. บัญชีที่ไม่อนุญาตให้ทำบัตรเดบิต ได้แก่ บัญชีเงินฝากประจำ, บัญชีเงินฝากประจำรายเดือน, บัญชีประเภท “และ” “หรือ”, บัญชีที่เปิดในนามบริษัทฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, นิติบุคคล, และสมาคมฯ ที่จดทะเบียนนิติบุคคล
 3. บัตรเดบิต 1 ใบ สามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้สูงสุด 6 บัญชี เป็นบัญชีออมทรัพย์ได้ 3 บัญชี (ให้ระบุบัญชีหลักและบัญชีรอง) และบัญชีกระแสรายวันได้ 3 บัญชี โดยไม่จำเป็นต้องผูกกับบัญชีภายใต้สาขาเดียวกัน
 4. สามารถผูกบัตรเดบิตต่างสาขาได้
 5. การทำรายการที่ตู้ ATM ต่างธนาคาร จะสามารถทำได้เฉพาะรายการภายใต้บัญชีหลักและบัญชีกระแสรายวัน เท่านั้น
 6. กรณีการทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการ และ/หรือ รายการเบิกถอนเงินสดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ การเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายจากผู้ถือบัตรจะคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินเพิ่ม ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดเงินที่ชำระราคาสินค้าและบริการ และ/หรือ ยอดเงินเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้น โดยหักจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนจะอ้างอิงตามเว็บไซต์ของมาสเตอร์การ์ด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศ