บัตรเครดิต ธนชาต Diamond สิทธิพิเศษสำหรับลูกค่าที่มีรายได้ตั้งเเต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

บัตรเครดิต ธนชาต Diamond สิทธิพิเศษสำหรับลูกค่าที่มีรายได้ตั้งเเต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
บัตรเครดิต ธนชาต Diamond สิทธิพิเศษสำหรับลูกค่าที่มีรายได้ตั้งเเต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

รับเครดิตคืนสูงสุด 3.5%* ณ สถานี บริการน้ำมัน ทุกที่ ทั่วโลก รับคะเเนนสะสม T - Reward สูงสุด 4 เท่า 
ทุกๆยอดการจ่ายผ่านบัตร 25 บาท = 1 คะเเนน เพื่อเเลกรับเครดิตเงินคืนหรือของกำนัลพิเศษ รับเพิ่มเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดต่างๆดังนี้
- รับ 4 เท่าสำหรับใช้จ่ายต่างประเทศ
- รับ 3 เท่าสำหรับใช้จ่ายเพื่อท่องเที่ยว
- รับ 2 เท่าสำหรับใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร

รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน* สำหรับการใช้บริการเเบ่งชำระรายเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 10 ล้านบาท* ทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตชำระตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศเเละนอกประเทศ

- ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาทในปีเเรก เเละฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในถัดไป เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาต บลุ ได้มอนด์ ภายใน 12 รอบบัญชี ครบ 30,000 บาท (เฉลี่ย 2,500 บาท/เดือน)

- ค่าธรรมเนียมรายปี เรียกเก็บเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น บัตรเสริมฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดการเป็นสมาชิกของบัตรหลัก

หมายเหตุ : * รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขตามธนาคารกำหนดโปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลเเละสิทธิประโยชน์จากเว็บไซต์เเละสื่อเพิ่มเติมของธนาคาร

 

เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์

1. คะแนนสะสม (T-Rewards) รายการสะสมคะแนนจากการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

 

การใช้จ่ายผ่านบัตร ใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม
ในต่างประเทศ 4 คะแนนสะสม (6.25 บาท = 1 คะแนน)
หมวดท่องเที่ยว 3 คะแนนสะสม (8.33 บาท = 1 คะแนน)
หมวดร้านอาหาร 2 คะแนนสะสม (12.50 บาท = 1 คะแนน)
หมวดอื่นๆ 1 คะแนนสะสม (25.00 บาท = 1 คะแนน)

 

 

2. เครดิตเงินคืนที่สถานีน้ำมัน รับรายการคืนเงิน (Cash Back) เข้าบัญชีบัตรเครดิตจากการชำระค่าน้ำมันผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ภายใน 2 รอบบัญชี นับจากวันที่ทำรายการนั้นๆ โดยจะได้รับรายการคืนเงินดังนี้

 

ประเภทบัตรเครดิต ยอดใช้จ่ายชำระค่าน้ำมัน ผ่านบัตรเครดิตต่อเดือน เครดิตเงินคืนของยอดค่าใช้จ่ายน้ำมันผ่านบัตรเครดิต
บัตรเครดิตธนชาต บลูไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด เวิลด์ น้อยกว่า 5,000 บาท 3.1%
ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท 1.5%
บัตรเครดิตธนชาต บลูไดมอนด์ วีซ่า ซิกเนเจอร์ น้อยกว่า 5,000 บาท 2.1%
ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท 1%

 

 

3. แบ่งชำระรายเดือน ดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน อภิสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต สำหรับยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน 0% นาน 6 เดือน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

4.แผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดถึง 20 ล้านบาท ทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านและครอบครัวที่ร่วมเดินทางจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงสุดถึง 10,000,000 บาท โดยไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย

 

** หมายเหตุ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากคู่มือและสิทธิประโยชน์เสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตไดมอนด์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายปี*
*ค่าธรรมเนียมรายปีจะได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไข
ของรายการส่งเสริมการขาย ณ วันที่สมัครบัตรเครดิต
บัตรเครดิตธนชาตไดมอนด์ 400 บาท
บัตรเครดิตธนชาตบลูไดมอนด์ 4,000 บาท
บัตรเครดิตธนชาตแบล็คไดมอนด์ 7,000 บาท
บัตรเครดิตธนชาตลีฟมาสเตอร์การ์ดแพลทินัม 400 บาท
บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ 400 บาท
ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดจากเครื่อง ATM 3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน
(เบิกถอนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน 200 บาท/ ครั้ง
ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด 200 บาท/ ครั้ง
ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด 200 บาท/ แผ่น

 

 

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเติม และอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

** ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากธนาคาร บัตรเครดิตแต่ละรายที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคาร ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคาร